Kastélyok és a Luby-kripta

 

Nagyar központjában három kastély áll, ezek közül legrégibb a feltehetőleg a XVII. század végén, de legkésőbb a XVIII. század első felében épült, ma Luby-kúriának nevezett kastély. Az épületet eredetileg a rátóti Gyulaffy család, majd a XVIII. század első felében Gyulaffy Máriát feleségül vevő kisrédei Rhédey Ferenc (1700-1758) lakta családjával.

Az udvarházat és a hozzá tartozó birtokot az azt megöröklő ifjabb Rhédey Ferenc alispántól, Szatmár vármegye 1790. évi országgyűlési követétől a másik szatmári alispán, benedekfalvi Luby Károly vásárolta meg. Az épületben fia, ifjabb Luby Károly lakott családjával 1807-től.

A Liptó vármegyéből 1772-ben Szatmár vármegyébe kerülő Luby Károly és utódai a vármegyének széles látókörű, nagy műveltségű tisztségviselői lettek, ennek köszönhetően nagyari kúriájukat a reformkor köz- és irodalmi életének jelentős személyiségei gyakran megtisztelték látogatásaikkal. E vendégek között elsőként a szomszédos (Szatmár)Csekében élő Kölcsey Ferencet (1790-1838) kell említenünk, akit a közös szellemi nézeteken túl rokoni szálak is fűztek „Luby sógorhoz”, azaz ifjabb Luby Károlyhoz (1787–1840), továbbá a költő Obernyik Károlyt (1815-1855), aki versciklusban énekelte meg az ifjú Luby Ágnes iránti szerelmét. Ugyancsak büszkék vagyunk arra, hogy megfordult a nagyari Luby-kúriában a Himnusz költőjénél vendégeskedő Szemere Pál literátor, akadémikus és Wesselényi Miklós, az árvízi hajós, valamint az irodalomkedvelő Szalay László és Inántsi Papp Endre is.

A jellegzetesen barokk kúriát a XIX. század közepén Luby János magtárrá alakította át, miután az épület tőszomszédságában kastélyt épített. A klasszicista stílusban emelt új épületet három oldalról tornác fogta körbe, utcai homlokzata középső részéhez pedig a XX. század elején bejáratot illesztettek, amelyet négy oszlopon álló háromszögletű oromzat díszít. Ez már a kastély újabb birtokosai, Kende Elemér és családja idején történt, akik az épületet az 1870-es évektől lakták. A két kastélyt egykor hatalmas vadgesztenye-park vette körül.

 

A kastélyokkal szemközt található harmadik épület, Luby Géza emeletes kastélya 1878-79-ben épült. A kastélyt a múltban a tulajdonos által tervezett park vette körül, amelynek utca felőli részében gyönyörű rózsaliget árasztotta bódító illatát. Az egykori feljegyzés szerint a park pompájával a Margit-sziget virágágyai sem kelhettek volna versenyre. A környéken „rózsakirályként” emlegetett Luby Géza, aki egyben országgyűlési képviselő is volt, a fővárosban szerzett kertészeti és gazdászati ismeretei révén a nagyari uradalmat sokak által megcsodált mintagazdasággá alakította át. A századfordulón Nagyarban alma-, körte- és barackfák ezrei, valamint cseresznye-, meggy- és szederfák százai kínálták gyümölcsüket.

A késő klasszicista stílus jegyeit magán viselő, a XX. század második felében egy ideig általános iskolaként használt, majd megüresedett és életveszélyessé vált épület felújított állapotban 2012-től a „Luby Interaktív Múzeumnak” ad helyet. A kastély előtti parkban az „Antik Rózsák Kertje” várja a látogatókat.

A kastély területének Árpád és Petőfi utcai sarkában áll a Lubyak által l870 körül klasszicista stílusban épített, katolikus kápolna, amelynek sírboltjában a nagyari udvarházat egykoron megvásárló (a család nemzedéki táblájának sorszámával jelölt) Luby (IV.) Károly (1750-1805) alispánon és feleségén, tasnádszántói Becsky Ágnesen kívül a Luby család nagyari illetőségű tagjai nyugszanak. Közöttük említhetjük Luby (V.) Károly szolgabírót (1787-1840), akit Kölcsey Ferenc „sógorként” emlegetett, Luby (V.) Károly feleségét, hiripi Szuhányi Annát (1792-1840), gyermekeiket: a Petőfi barátjaként ismert Luby Zsigmondot (1819-1887), Luby Jánost (1822-1868) és Luby (VI.) Károly (1830-1908) heraldikust, genealógust, Szatmár vármegyei levéltárnokot, az újabb nemzedékből pedig Luby Zsigmond fiát: Luby (II.) Géza (1849-1911) országgyűlési képviselőt, valamint utóbbinak két gyermekét: Luby (III.) Gézát (1855-1944), illetve a néprajzos Luby Margitot (1888-1976). A kápolnát a múltban szép fenyvesliget vette körül.